Muntstad staat voor een duurzame toekomst!

duurzaam-muntstad-header.jpg

Binnen Muntstad kijken we niet alleen naar vandaag, maar ook naar morgen. Muntstad staat voor een duurzame relatie met de klant. Ook voelt Muntstad zich verantwoordelijk voor eventuele effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij. Daarom zijn wij continue op zoek naar nieuwe duurzame technologieën en initiatieven om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

Duurzame bedrijfsvoering

Als dealer van innovatieve en duurzame automerken heeft Muntstad duurzaam en groen ondernemen hoog op de agenda staan. Voorbeelden van duurzame bedrijfsvoering:

  • Scheiden van afval en gevaarlijke grondstoffen
  • Reduceren papiergebruik
  • Duurzaam schadeherstel
  • Wagenparkscans en brandstofrapportage
  • Training en opleiding van medewerkers

Groene mobiliteit

Als één van de belangrijkste mobiliteitspartners van Midden Nederland willen wij mobiliteit aanbieden met minimale impact voor het milieu. Muntstad wil zichtbaar een bijdrage leveren aan het verduurzamen van automobiliteit. Wij geloven in alternatieve aandrijvingen en zijn ervan overtuigd dat mobiliteitsoplossingen die gericht zijn op het reduceren van de CO2-uitstoot en het nog verder optimaliseren daarvan, de wereld van morgen sterk zullen veranderen.

In 2011 is Muntstad – als één van de eerste autobedrijven - een initiatief gestart met elektrische oplaadstations bij de vestigingen in Utrecht en Zeist. Hiermee maakte Muntstad een statement. Een probleem voor het grootschalig invoeren van het elektrisch rijden is nog steeds het ontbreken van een goede infrastructuur om elektriciteit te “tanken”. Anno 2015 zijn deze mogelijkheden nog verder uitgebreid en ontdekken steeds meer mensen elektrisch rijden en het rijden op alternatieve brandstoffen zoals groengas.
Inmiddels heeft Muntstad al meer dan tien oplaadpalen. Gekozen is voor de oplaadstations van producent EV-Box, gemaakt van kunststof en geheel recyclebaar.

Ook biedt Muntstad haar klanten gratis vervangend vervoer aan middels elektrisch oplaadbare scooters.

Maatschappelijk betrokken

Buiten het bedrijf toont Muntstad ook zijn maatschappelijke betrokkenheid. Als onderneming staan wij middenin de maatschappij. Wij dragen daarom graag ons steentje bij om onze (lokale) samenleving te verbeteren. Dit doen wij door, daar waar mogelijk, maatschappelijk betrokken projecten te steunen met de inzet van kennis, mensen, faciliteiten en/of netwerken. Deze duurzame samenwerkingsverbanden leveren zeker winst op. Winst voor onze samenleving. Wij dragen diverse maatschappelijk betrokken en maatschappelijk verantwoorde projecten een warm hart toe. Denkend aan ondersteuning van lokale (overheid)instanties, scholen, sportverenigingen en stichtingen als Kanker & Sport en Artsen Zonder Grenzen.