https://axynoohcto.cloudimg.io/crop/2880x1200/n/https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/muntstad-nl/10/kampong-auto-muntstad.jpg?v=1-0

Sponsoring

Jaarlijks bereiken ons vele sponsorverzoeken. Of het nu gaat om een bijdrage in de vorm van een donatie, tijdelijke mobiliteit, expertise of een netwerk, er wordt altijd een weloverwogen keuze gemaakt. Helaas kunnen wij niet aan alle verzoeken voldoen. Wij behouden ons daarom het recht voor om een aanvraag niet te honoreren, ook al voldoet deze wel aan onze voorwaarden en criteria.

Doelstellingen

Met behulp van sponsoring willen wij bijdragen aan een aantal doelstellingen:

 • Maatschappelijk en sociaal betrokken zijn in ons verzorgingsgebied.
 • In contact treden met onze (potentiële) doelgroep.
 • Onze naamsbekendheid vergroten.

Sponsorcriteria

Hieronder staan de criteria voor een te sponsoren activiteit weergegeven:

 • De sponsoring moet verbonden zijn aan de 3 sponsorgebieden waarop Muntstad zich richt: Sport, Cultuur en Maatschappelijk Verantwoord.
 • Sponsoring moet in lijn staan met de waarden van Muntstad; klantgericht, verantwoordelijk, betrouwbaar, kwaliteit, professioneel, innovatief en groen ondernemen.
 • De sponsoring moet plaatsvinden binnen onze regio (groot Utrecht)
 • Muntstad heeft diverse ‘aanvalsgebieden’ bepaald. We hebben de sterke voorkeur dat de organisatie of vereniging actief is binnen deze aanvalsgebieden.
 • Muntstad heeft de sterke voorkeur dat een medewerker actief is bij het te sponsoren initiatief en/ of de vereniging.
 • Met behulp van sponsoring willen wij direct of indirect in contact treden met onze (potentiële) klanten.
 • Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit (minimaal 12 weken van te voren).
 • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestaties en verwachtingen zijn van beide partijen.
 • Muntstad sponsort geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met het thema alcohol of drugs.
 • Muntstad sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging.
 • Muntstad sponsort geen politiek geëngageerde evenementen of organisaties.

Indien u, na het lezen van de bovenstaande criteria, in aanmerking denkt te komen voor sponsoring, verzoeken wij u vriendelijk het formulier voor sponsoraanvragen volledig in te vullen. Alleen de sponsorverzoeken die via dit formulier worden ingediend, worden in behandeling genomen. Nadat wij uw formulier hebben ontvangen, zal onze afdeling Marketing & Communicatie hierop binnen vijf werkdagen reageren.

Sponsorverzoek

Kies bestand(en)